Instytut Mobilności to inspirująca społeczność, stworzona dla aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości mobilności transportowej nie tylko w Republice Mołdawii, ale także w całej Europie.

Instytut został założony w 2023 roku w Kiszyniowie (Republika Mołdowa) jako organizacja non-profit, skoncentrowana na pobudzaniu dyskusji i badaniach dotyczących rozwoju systemów transportowych. Widzimy siebie jako inicjatorów zmian, dążących do znalezienia trwałych rozwiązań, które zapewnią bardziej zrównoważony i efektywny sposób przemieszczania się współczesnemu społeczeństwu.

Badania naukowe i edukacja

Przeprowadzamy badania naukowe w celu zrozumienia długoterminowych skutków decyzji w dziedzinie mobilności transportowej. Zrównoważone i trwałe podejście stanowi centralny element naszych programów edukacyjnych, skierowanych na naukę i zaangażowanie społeczeństwa w kwestie zrównoważonego rozwoju.

Otwartość

Instytut Mobilności jest otwarty dla wszystkich, którzy podzielają naszą wizję przyszłości mobilności transportowej. Dołącz do nas w poszukiwaniu trwałych i efektywnych rozwiązań. Razem możemy zmienić przyszłość transportu, uczynić go bardziej nowoczesnym, zrównoważonym i dostępnym dla wszystkich.

Wszyscy
Vitalie BasarabWspółzałożyciel, Dyrektor Wykonawczy

Aleksandr KhilkoKoordynator projektów, Planista i Analityk w dziedzinie transportu

Oleg TereshchukBadacz, Analityk w dziedzinie transportu

Mehriya MohammadiBadacz, Inżynier ds. Mobilności Miejskiej

Dmitrii GrishchukBadacz, Analityk w dziedzinie transportu

Daria VavilovaKoordynator projektów

Aleksandr LarinBadacz

Ilia MarchenkoBadacz, Inżynier Elektronik

Koordynatorzy projektów
Aleksandr KhilkoKoordynator projektów, Planista i Analityk w dziedzinie transportu

Oleg TereshchukBadacz, Analityk w dziedzinie transportu

Mehriya MohammadiBadacz, Inżynier ds. Mobilności Miejskiej

Daria VavilovaKoordynator projektów

Badacze
Oleg TereshchukBadacz, Analityk w dziedzinie transportu

Mehriya MohammadiBadacz, Inżynier ds. Mobilności Miejskiej

Aleksandr LarinBadacz

Ilia MarchenkoBadacz, Inżynier Elektronik

Dmitrii GrishchukBadacz, Analityk w dziedzinie transportu

Analitycy transportu
Aleksandr KhilkoKoordynator projektów, Planista i Analityk w dziedzinie transportu

Oleg TereshchukBadacz, Analityk w dziedzinie transportu

Dmitrii GrishchukBadacz, Analityk w dziedzinie transportu

Planiści transportu
Aleksandr KhilkoKoordynator projektów, Planista i Analityk w dziedzinie transportu

Urbaniści
Mehriya MohammadiBadacz, Inżynier ds. Mobilności Miejskiej